Skip to content

trucades al 061

Trucades al 061

061 CatSalut Respon - YouTube

Amb l’entrada en vigor del Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, entre els quals s’autoritza al Govern de la Generalitat de Catalunya adoptar les mesures adequades dirigides a establir la gratuïtat per a l’usuari del servei prestat pel telèfon 061 que gestiona l’entitat Serveis d’Emergències Mèdiques, SA, adscrita al Departament de Salut.

Atès el caràcter excepcional de la mesura i a causa de la manca de previsió, les trucades realitzades durant el mes de març han reflectit el seu cost tarifari a la factura corresponent.

Hem adaptat els nostres sistemes de facturació a aquesta contingència per què les trucades realitzades durant el mes d’abril quedin reflectides sense cost i per afegir l’abonament de les trucades fetes durant el mes de març.

Back To Top