Skip to content

nlaira – COVID-19

Un cop passada la primera setmana d’estat d’alarma, a nlaira hem estat avaluant el que ha passat durant aquests dies de confinament i com plantegem les setmanes que vénen.

Evidentment, com a gestors d’un servei decretat com de primera necessitat, estarem actius mantenint el servei en marxa amb el millor rendiment que ens sigui possible donades les circumstàncies.

Tanmateix, hem de pensar en la nostra salut i en la dels nostres col·laboradors i famílies. Entenent que aquesta situació s’allargarà, us fem avinent els canvis que farem a la gestió dels nostres serveis a partir del dilluns 23 de març de 2020:

  • El nostre horari d’atenció telefònica serà de 9 a 13 h de dilluns a divendres.
  • Fora d’aquest horari, atendrem els missatges que ens deixeu al contestador, SMS i per correu electrònic.
  • No atendrem cap notificació que no sigui per aquest mitjà, ni per xarxes socials ni per serveis de missatgeria (WhatsApp, Telegram, Signal…)
  • No atendrem presencialment a les nostres oficines, totes les consultes i notificacions les haureu de fer per mitjans telefònics o telemàtics.
  • No atendrem noves altes de servei i les que tenim a l’agenda queden posposades fins a la finalització de l’estat d’alarma.
  • Els nostres operaris no faran desplaçaments amb excepció a les adreçades a reparar avaries generals o les que, sota el nostre criteri, es considerin urgents.
  • Anirem publicant les novetats que es produeixin a la nostra pàgina web i notificant-les als nostres comptes a xarxes socials Instagram , Facebook i Twitter .

Back To Top